Dosen Tetap Prodi HKI

NONAMA / NIPPENDIDIKANBIDANG KEAHLIAN DALAM SERTIFIKASI
1Dr. Zulfikar, S.Ag, MAS1 : IAIN Ar-Raniry BNAS1 : Bahasa Arab
 NIP. 19720909 199905 1 001S2 : IAIN Sumatera UtaraS2 : Pengkajian Islam
  S3 : IAIN Sumatera UtaraS3 : Hukum Islam
2Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MAS1: Universitas Al-AzharS1 : Syariah Islamiyah
  S2: Universitas Al-AzharS2 : Fiqh Perbandingan
  S3: Universitas Al-AzharS3 : Fiqh Perbandingan
3Faisal, S.HI, MAS1 : IAIN Ar-Raniry BNA (2003)S1 : Perb. Mazhab dan Hukum
 NIP. 19761225 200701 1 108S2 : IAIN Sumatera Utara (2010)S2 : Hukum Islam
4Aminah, M.H S1 : STAIN ZCK LangsaS1 : Hukum Keluarga Islam
 NIP. 19890725 201903 2 011S2 : UMSU MedanS2 : Ilmu Hukum
5Fika Andriani, M.Ag S1 : STAIN ZCK LangsaS1 : Hukum Keluarga Islam
 NIP. 19911011 201903 2 011S2 : UINSU MedanS2 : Hukum Islam
6Muhazir, S.HI, M.HI S1 : UIN MalangS1 : Hukum Keluarga Islam
 NIP. 19881111 201903 1 007S2 : UIN MalangS2 : Hukum Keluarga Islam
7Ikhsan Kamilan Latif, M.H S1 : IAIN Al-Azizah, SamalangaS1 : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 NIP. 19891230 201903 1 014S2 : UIN Walisongo, SemarangS2 : Ilmu Falak
8Adelina Nasution, MAS1 : IAIN Imam Bonjol PadangS1 : Peradilan Agama
  S2 : IAIN Sumatera UtaraS2 : Hukum Islam
9Azwir, MAS1 : IAIN Sumatera UtaraS1 : Jinayah Siyasah
  S2 : IAIN Sumatera UtaraS2 : Hukum Islam
10Fakhrurrazi, Lc, M.HIS1 : Univ Al AzharS1 : Syariah Islamiyah
  S2 : IAIN SumutS2 : Hukum Islam
11Laila Mufida, Lc, M.AS1 : Univ Al AzharS1 : Syariah
  S2 : UIN Ar RaniryS2 : Hukum Islam

Copyright Themes © 2023