PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) HUKUM PIDANA

ISLAM (JINAYAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI LANGSA MASA BAKTI 2018

NONAMANIMJABATAN
1Fatimah Azzahra Arsy2042017006Ketua Umum
2Intan Muyassirah2042018011Wakil Ketua Umum
3Rania Nursucita Nurdin2042018003Sekretaris Umum
4Laily fitriana2042018008Bendahara Umum
5Yasin Bayla2042018010Ketua Bidang Pendidikan dan Ke Islaman
6Alfi Munazir2042017012Anggota
7Diana Lestari2042017030Anggota
8Maulida2042018017Ketua Bidang Advokasi dan Hukum
9Ilkham Syahputra2042017008Anggota
10Asriani2042017002Anggota
11T. M. Fadhil Syah2042018046Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi
12Devi Permata Sari2042017004Anggota
13Zulfahri2042017009Anggota
14Nurasyiah Siregar2042018007Ketua Bidang Minat dan Bakat
15Nufus Melfinda2042017014Anggota
16Solekha2042017023Anggota
17Kasyfil Aziz2042017009Anggota
18Maulana Septia Hadi2042017013Anggota
https://104.248.21.95/ - https://209.38.204.175/ - https://64.227.125.16/ - https://167.172.110.26/ - https://207.154.253.121/ - https://206.189.232.55/ - https://142.93.112.97/ - https://142.93.127.212/ - https://198.211.102.54/ - https://104.131.186.161/ - https://143.110.216.198/ - https://165.232.108.129/ - https://165.232.32.130/ - https://178.128.235.2/ - https://142.93.154.216/ - https://143.198.41.128/ - https://165.22.225.75/ - https://146.190.242.104/ - https://138.197.130.20/ - https://165.22.227.83/ - https://139.59.127.156/ - https://64.227.121.159/ - https://159.203.42.126/ - https://134.122.42.197/ - https://165.227.35.254/ - https://146.190.246.45/ - https://138.197.166.122/ - https://165.22.83.164/ - https://134.122.28.134/ - https://134.122.45.49/ - https://159.203.46.253/ - https://138.197.166.156/ - https://138.197.141.26/ - https://159.203.39.11/
  • https://simpeg.usk.ac.id/new/produk/gacor/